Pile of Boxes

השירותים שלנו

העברת תכולת דירות לכל חלקי הארץ

פרוק והרכבת רהיטים

אספקה ומכירת חומרי אריזה

עבודות סבלות

הובלות משרדים

אריזת תכולת הדירה

אחסנת תכולת דירות לכל תקופה

שרותי מנוף להרמה חצונית